Společenství pro dům č.p. 118 a 119, Husinec u Řeže,

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl S, vložka 11740

IČO: 24700886

SÍDLO: Řež u Prahy, Husinec, Nad Údolím 118, PSČ 25068

Statutární orgán:

                              Robert Urban, 119

                              Petra Vargová Adámková, 118

Jaroslav Kučera, 119

Kontakt: svj (@) nadudolim.cz

Nové stanovy

Nové stanovy společenství k revizím.

Verze 0.1

stanovy v 0.1

Verze 1.0 - schválené

stanovy v 1.0

Správní firma:

K.O. PORADENSTVÍ,  s. r.o.

Žitná 52, 120 00  Praha 2  

tel.: 272 937 610tento kontakt používejte pro havarijní situace
e-mail:
info@koporadenstvi.cz